Info-kod Grupa je spremna za serijalizaciju lijekova!

Početkom sljedeće godine, točnije od 09. veljače 2019. , direktivom 2001/83/EZ započinje obveza serijalizacije lijekova, što znači da svi lijekovi proizvedeni od 09. veljače 2019. godine će na sebi imati 2D bar kod (Data Matrix).

Serijalizacija lijekova podrazumijeva provjeru autentičnosti svake kutije lijeka. Implementacija sustava serijalizacije lijekova u ljekarnama provodit će se u nekoliko faza. Jedna od krajnjih faza implementacije je nabavka 2D čitača bar koda.

Vaši postojeći bar kod čitači (ako niste među rijetkima koji su nabavili i instalirali 2D čitače) ne mogu čitati 2D bar kodove i morat ćete ih zamijeniti. Trebate imati u vidu i da će se čitači morati programirati prije nego ih počnete koristiti.

Info-kod je za ovu direktivu pripremio nekoliko 2D bar kod čitača u bijeloj boji.

Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila.