Cipherlab 1166

Kategorija: Bežični

Ovaj čitač bar koda se više ne proizvodi. Kao zamjenu Vam možemo ponuditi niže nevedene modele.

Kategorija: Bežični