Datalogic QS6500

Kategorija: Ručni

Ovaj čitač bar koda se više ne proizvodi. Kao zamjenu Vam možemo ponuditi niže nevedene modele.

Kategorija: Ručni