Što je to termo kontinuirana rola?

Kategorija: Termo role

Termo kontinuirana rola je medij na koji se ispisuju podaci u svrhu izdavanja: računa, otpremnica, potvrda, parkirnih kazni na terenu.

Termo kontinuirane role kao i direkt termo etikete imaju kemijski tretiranu podlogu koja je osjetljiva na toplinu i za njihov ispis nije potreban ribon. Ispis / printanje se vrši pomoću mobilnog Zebra printera ukoliko je riječ o printanju na terenu ili Zebra desktop printeru ukoliko je riječ o izdavanju računa ili potvrda na bankarskim šalterima i sl.

Odabir dimenzija i debljina materijala ovise o uređaju na kojem se vrši ispis i aplikaciji za koju su namjenjene. Osim ispisa / printanja jednokratnih dokumenata, potvrda i sl. moguće je koristiti i poseban termo materijal za dugogodišnje arhiviranje dokumentacije u razoblju od 10 godina.

Termo adding kontinuirane role pripadaju istoj skupini materijala, no moguće ih je koristiti na različitim uređajima poput: POS blagajni, kalkulatora s mogućnošću ispisa, bankomatima, redomatima ili parkirnim uređajima itd.

Kategorija: Termo role