Inigo WMS (warehouse management system)

Kategorija: Rješenja

Inigo wms (warehouse management system) napredni je sustav upravljanja skladištem pomoću tehnologije bar kôda.


Riječ je o inovativnom sustavu koji na više načina pojednostavljuje upravljanje skladištem i znatno smanjuje troškove.

Ovo poslovno rješenje namijenjeno je tvrtkama koje žele:

 •  optimalno iskoristiti svoje skladišne kapacitete
 •  ubrzati radne procese u skladištu
 •  otkriti i otkloniti kritične točke skladišnog poslovanja
 •  povećati točnost zaprimanja, komisioniranja i izdavanja robe
 •  smanjiti (ili posve ukloniti) potrebu za papirnatom dokumentacijom
 •  povećati kvalitetu procesa isporuke robe kupcima
 •  automatizirati inventuru
 •  drastično povećati kontrolu rada skladištara
 •  smanjiti postotak pogrešaka i povećati protočnost velikog i složenog skladišta

Najčešće poteškoće unutar skladišnih sustava:

 • nedovoljna iskorištenost skladišnog prostora i otežano pronalaženje zaprimljene robe, što uzrokuje veliku mogućnost ljudske pogreške
 • nedovoljno brz i učinkovit protok robe prilikom njena ulaska i izlaska
 • nepotpunost informacija o robi i skladišnom kapacitetu, potrebnih za razne analize i planiranja
 • neučinkovito korištenje raspoložive radne snage
 • zamjena artikala i pogrešne isporuke
 • izostanak važnih informacija o pojedinoj robi (količina, vrijeme, manipulacija)

Brošure i podrška

Kategorija: Rješenja