Označavanje u zdravstvenim laboratorijima

Kategorija: Rješenja

Laboratorijska obrada uzoraka je vrlo važan korak u procesu prikupljanja podataka čiji je zadatak prikazati točno stanje pacijenta, a prema prikupljenim podacima se onda određuju smjernice i eventualna daljnja postupanja u liječenju.

Kvaliteti označavanja laboratorijskog pribora pridonose tehnološka rješenja Info-koda i partnerskih tvrtki na najvišoj mogućoj razini pružajući pritom potpunu podršku za uspješnu analizu.

Naša rješenja za ovu namjenu uključuju sve potrebno za kvalitetnu evidenciju.  Zebra desktop printeri povezivi su sa svim aplikacijama iz kojih se ispisuju podaci o testiranom uzorku (identifikacija pacijenta, podaci o uzorku, bar-kod). Visoko kvalitetne direkt termo i termo transfer etikete strukturom materijala mogu udovoljiti i najzahtjevnijim uvjetima testiranja počevši s testiranjima na sobnoj temperaturi pa sve do izloženosti uzorka dubokom smrzavanju.

Z-Select™ 2000D direkt termo etiketa izvrsno je rješenje za označavanje epruveta. Pripada skupini direkt termo etiketa koje po povoljnoj cijeni nude visoku kvalitetu otiska što je posebno važno jer osigurava vrhunsku čitljivost bar koda. Osim navedenog odlikuje se i izvrsnim prijanjanjem na podlogu te izdržljivošću u svim uvjetima u procesu analize.

 8000T CryoCool™ termo transfer etiketa izvrsno je rješenje za primjenu kod složenijih procesa testiranja uzoraka. Struktura visokokvalitetnog polypropilen sjajnog materijala udovoljava u potpunosti svojoj zadaći. Svrha dizajniranja ovakvog tipa etikete je označavanje uzoraka koje je potrebno izložiti kriogenim aplikacijama:

  • nudi otpornost temperature do -196 C°
  • primjenu tekućeg dušika
  • primjenu suhog leda do -80 C°
  • parnog autoklava i gama zračenja

Izvrsnu kvalitetu, trajnost i otpornost ispisanih podataka i bar koda osigurava primjena ribona 5095 Performance Resin.

 8000T Lab Resist termo transfer etiketa dizajnirana je za označavanja testiranih uzoraka koje je potrebno izložiti ekstremnim uvjetima. Otporna je na agresivne kemikalije i otapala poput ksilena i acetona, čak je otporna i na dužu vremensku izloženost otapalima. Idealno je rješenje za označavanje dijapozitiva i upotrebu po protokima za bojanje i H&E bojanje.

Da bi se postigla izdržljivost na viskoj razini važno je koristiti odgovarajuću vrstu ribona.

Zebrin Image Lock™ Resin dizajniran je upravo za suočavanje s extremnim uvjetima koji se odvijaju u procesu testiranja te osigurava izvrsnu čitljivost podataka i bar koda tijekom cjelokupnog procesa analize.

Kategorija: Rješenja