Promjena i ispis cijena artikala

Kategorija: Rješenja

Dolazak nove robe u trgovine, sezonska rasprodaja ili akcijsko sniženje cijena zahtijevaju dosta vremenskog angažmana prodavača jer takve promjene traže dodavanje cijena ili izmjenu postojećih cijena na artiklima. To se najčešće događa za vrijeme sezonskih rasprodaja ili akcijskih sniženja cijena.

U slučaju ovakvih promjena, vrhunsku pomoć i ubrzavanje cijelog procesa nudi nam mobilni terminal i mobilni printer.

S računala se svi potrebni podaci o artiklima prenesu na mobilni terminal, zatim prodavač obilazi trgovinu s mobilnim terminalom i printerom te provjerava koji artikl još nema deklaraciju ili ima istaknutu nevažeću cijenu.

Provjera artikla i print cijena

Pomoću ugrađenog bar kod čitača, prodavač očita bar kod s artikla i u nekoliko sekundi, na licu mjesta, ispiše novu naljepnicu, s važećom cijenom. Takav način označavanja smanjuje greške (pogrešne deklaracije i pogrešne cijene) na najmanju moguću mjeru.

Provjera artikla i print cijena

Kategorija: Rješenja