Mobilna rješenja za naplatu

Sve terenske operacije u dubrovačkoj komunalnoj tvrtki Sanitat sada su objedinjene putem specijaliziranih hardversko-softverskih rješenja i povezane sa središnjim informacijskim sustavom. Postignuta je integracija između operativnog i strateškog dijela poslovanja i ostvarene uštede skraćivanjem trajanja poslovnih procesa. Sanitatov IT odjel i tvrtka Info-kod sa partnerskom tvrtkom Rao, nametnuli su se kao generatori nove poslovne vrijednosti

IZAZOV

  • Neprestan rast poslovanja
  • Povećanje učinkovitosti na terenu
  • Fiskalizacija

RJEŠENJE IZ INFO-KODA

Razvoj specijaliziranog informatičkog rješenja koje objedinjuje četiri specijalizirana informacijska sustava - za naplatu parkinga, praćenje rada pauk-službe, evidenciju turističkih autobusa te praćenje rada poslovanja tržnice

OSTVARENE PREDNOSTI

  • Sve terenske operacije objedinjene Info-kodovim rješenjima
  • Integracija operativnog i strateškog dijela poslovanja
  • Skraćenjem poslovnih procesa ostvarene su uštede
  • Povećanje prihoda

Naziv korisnika: Sanitat d.o.o.

Industrija: Komunalna tvrtka

Lokacija: Dubrovnik

Web stranica: http://www.sanitatdubrovnik.hr

Broj zaposlenih: 70 do 100 (u sezoni)

Izazov

Neprestani rast poslovanja tvrtke Sanitat, na koju je gradska uprava tijekom proteklog desetljeća prenosila sve veći broj komunalnih usluga, doveo je do potrebe za većom učinkovitošću u poslovnim procesima koji se odvijaju na terenu, na ulicama i zidinama grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. Cilj je bio ostvariti jedinstveno i jednostavno upravljanje s više poslovnih funkcija, s rješenjima s kojima se mogu uskladiti svi elementi operativnog poslovanja, koje bilježi velike oscilacije u funkcioniranju u razdobljima tijekom i izvan turističke sezone. Dodatni element koji je utjecao na poslovanje bila je i fiskalizacija. 

Rješenje

„U potrazi za informatičkim sustavima koji bi bili najbolji za naše potrebe proučili smo nekoliko rješenja koja se koriste drugdje. Najviše nas je zanimala mobilna naplata naših usluga pa smo proučili kako to funkcionira u drugim gradovima, prije svega u Zagrebu,“ kaže Niko Kapetanić, direktor tvrtke Sanitat.

Informatičko rješenje primijenjeno u tvrtki Sanitat u Dubrovniku sastoji se od središnjeg dijela, baze podataka i četiri specijalizirana informacijska sustava: Park-IS (Parking Informacijski Sustav), Pauk-IS (Pauk Informacijski Sustav), Bus+ (Rješenje za naplatu i evidenciju zaustavljanja turističkih autobusa), Market + (Sustav za praćenje poslovanja tržnice).

„Softver koji se primjenjuje u Sanitatu razvijamo od 2003. godine, kada smo razvili sustav za naplatu i kontrolu parkiranja. Od tada te sustave, koji se temelje na Info-kodovom hardveru, neprestano tehnološki nadograđujemo, održavamo i usklađujemo s propisima. Na primjer, tijekom ove godine, sva smo rješenja prilagodili Zakonu o fiskalizaciji“, kaže Nikola Pejković, tehnički direktor tvrtke RAO, koja se bavi informatičkim inženjeringom te je specijalizirana za poslovne aplikacije s visokom razinom prilagodbe korisniku, a Info-kodov je partner na projektu Sanitat i brojnim drugim projektima.

Marljivost ljudi na terenu nadzire se praćenjem statistike njihova rada, a putem GPS-a nadzire se i njihovo kretanje. Aplikacije se sastoje od uredskog i terenskog dijela i instalirane su na posebnom, mobilnom uređaju. Uredski dio aplikacije prati svaku transakciju od početka do kraja, od njenog nastanka pa sve do naplate na blagajni, u FINI ili banci, dobrovoljno ili prisilno putem javnobilježničkih ovrha (što je automatizirano i usklađeno s Ovršnim zakonom).

Sustav vodi analizu prikupljenih podataka, generira statističke podatke, izdaje blagajničke i mjesečne račune i kreira sve ostale izvještaje potrebne za praćenje poslovanja. Sanitatov informacijski sustava komunicira s drugim sustavima (Porezna uprava, MUP centar za vozila, FINA, javnobilježnički uredi, tvrtke za naplatu i otkup potraživanja, banke i dr.) uz primjenu najviših sigurnosnih standarda propisanih od strane MUP-a i AZOP-a. 

Terenski dio aplikacija koje su instalirane na mobilnim uređajima radi u Kiosk načinu rada - što znači da je onemogućen izlaz iz aplikacije, blokirano je korištenje nepotrebnih tipki i koristi softversku, tipkovnicu na kojoj su tipke veće od standardnih i s koje su uklonjene nepotrebne tipke i znakovi. Aplikacija sama nadzire sistemske postavke uređaja i na taj način štedi bateriju. Komunikacija mobilnih uređaja sa središnjim sustavom odvija se putem zaštićene veze, a ažuriranje aplikacije u potpunosti se odvija on-line, u trenutku prijave za početak rada. Svi podaci nalaze se na serveru, tako da gubitak uređaja ne predstavlja i gubitak podataka.

Postignute prednosti

Sve terenske operacije u tvrtki Sanitat sada su objedinjene putem rješenja tvrtki Info-kod i Rao te povezane sa središnjim dijelom informacijskog sustava, a postignuta je i integracija između operativnog i strateškog dijela poslovanja. Skraćivanjem trajanja pojedinih poslovnih procesa ostvarene su znatne uštede, a Sanitatov IT odjel i informatičke tvrtke partneri nametnuli su se kao generatori nove poslovne vrijednosti. Tehnološka modernizacija poslovanja tvrtke Sanitat dovela je do veće urednosti poslovanja, a time i do povećanja prihoda.

Rješenje je kontinuirano poboljšavano u skladu sa zahtjevima korisnika. Korisnik se redovito opskrbljuje novim inačicama uređaja i softvera. Tvrtka Sanitat Dubrovnik najveći je korisnik Info-kodovih integriranih informacijskih rješenja u južnom dijelu Hrvatske. „Info-kod je snažna karika u našem sustavu, a zadovoljni smo i s informatičkom tvrtkom partnerom s kojima Info-kod surađuje, Rao. Sinergijom između tih tvrtki u nas je stvorena jedna sasvim nova vrijednost. Te tehnologije su nam bitno olakšale posao“, zaključuje Niko Kapetanić.

Pogled u budućnost

Što se tiče daljeg razvoja Sanitatove IT infrastrukture, nastavit će se s daljim ulaganjima u modernizaciju. Jedan od ciljeva trebala bi biti integracija s drugim sustavima koje koriste građani – primjerice povezivanje sa sustavom prometnog redarstva i otvaranje novih servisa – primjerice, produžavanje stanarskih/povlaštenih karata na kioscima, informacijski servis za provjeru je li pogrešno parkirano vozilo premjestila pauk služba i tome slične usluge.

Vezani članci